Cjenik

Pažnja: Sve cijene vikendom, blagdanom i praznikom se uvećavaju za 30%

Izlazak na teren vikendom, blagdanom i praznikom: 300.00 kn / 39.82 €

Utvrđivanje trudnoće
150.00 kn 19.89 €

Kontrola RR, TT, Alb, Proteini, Ketoni u urinu
75.00 kn 10.00 €

Uzimanje uzoraka krvi, urina, mikrobiloški i transport istih
100.00 kn 13.00 €

Savjetovanje o promjenama u trudnoći
100.00 kn 13.26 €

Edukacija trudnice o njezi kože
100.00 kn 13.26 €

Edukacija trudnice o zaštitinim položajima
100.00 kn 13.26 €

Edukacija trudnice o prehrambenim navikama, specijalnim dijetama, dodacima u prehrani
100.00 kn 13.26 €

Priprema trudnice za dojenje
100.00 kn 13.26 €

Savjetovanje o pripremi potrebnih stvari za rodlište
100.00 kn 13.26 €

Edukacija i savjetovanje trudnice vezano za porod
200.00 kn 26.52 €

Savjetovanje o njezi i pripremi međice za porod
200.00 kn 26.52 €

Savjetovanje i edukacija partnera o ponašanju i očekivanjima tijekom boravka u rađaonici
100.00 kn 13.26 €

Psihološka podrška u trudnoći
200.00 kn 26.52 €

Vježbe disanja i relaksacije
200.00 kn 26.52 €

Savjetovanje o spolnim odnosima u trudnoći
100.00 kn 13.26 €

Psihološka podrška na porodu
2,000.00 kn 265.25 €

Psihološka podrška na porodu tijekom vikenda
2,639.00 kn 350.00 €

Blagdan
3,000.00 kn 397.87 €

Neugovorena, hitna podrška na porodu
2,500.00 kn 331.56 €

Savjetovanje telefonski i drugim načinima komunikacije vezano za trudove , oticanje pl.vode
200.00 kn 26.52 €

Izlazak na teren kod pojave trudova, oticanja pl.vode
350.00 kn 46.41 €

Izlazak na teren kod pojave trudova, oticanja pl.vode ( van radnog vremena, vikend, blagdan, noć)
750.00 kn 100.00 €

Vaginalni pregled
100.00 kn 13.54 €

Uzimanje uzoraka krvi, urina ( nativni, mikrobiološki) i transpost istih
150.00 kn 19.89 €

Mjerenje TT i TD
75.00 kn 10.00 €

Edukacija o njezi pupčane rane
50.00 kn 6.63 €

Pregled pupčane rane
50.00 kn 6.63 €

Pregled pupčane rane s intervecijom
120.00 kn 15.00 €

Savjetovanje i edukacija o njezi kože novorođenčeta
75.00 kn 10.00 €

Pomoć kod kupanja novorođenčeta
75.00 kn 10.00 €

Kupanje novorođenčeta
150.00 kn 19.89 €

Savjetovanje i edukacija o njezi spolovila kod novorođenčeta
75.00 kn 10.00 €

Savjetovanje i edukacija kod pojave soora, tjemenjače, ojedina, impetiga
75.00 kn 10.00 €

Intervencija kod pojave soora, tjemenjače, ojedina, impetiga s intervencijom koja uključuje i primjenu terapije
50.00 kn 6.50 €

Savjetovanje i edukacija o važnosti masaže novorođenčeta
250.00 kn 33.15 €

Kontrola prirasta u težini 3 izlaska/7d
100.00 kn 13.00 €

Savjetovanje i edukacija o prehrani novorođenčeta kod pojave refluksa
350.00 kn 46.41 €

Savjetovanje i edukacija kod promjena na koži novorođenčeta
150.00 kn 19.89 €

Savjetovanje i edukacija majke kod pojave grčeva
150.00 kn 19.89 €

Savjetovanje i edukacija prilikom nicanja zubi
150.00 kn 19.89 €

Pregled rane epiziotomije
50.00 kn 6.50 €

Toaleta rane epiziotomije s terapijom
100.00 kn 13.00 €

Toaleta rane nakon SC bez terapije
100.00 kn 13.00 €

Toaleta rane nakon SC s terapijom
150.00 kn 20.00 €

Kontrola visine dna materništa
7.50 kn 1.00 €

Kontrola lohija
7.50 kn 1.00 €

Asistencija prilikom dojenja 
100.00 kn 13.00 €

Pomoć majci kod postavljanja novorođenčeta na dojku i asistencija kod dojenja
200.00 kn 26.52 €

Savjetovanje majke o njezi ragada
75.00 kn 10.00 €

Pomoć majci u svezi ragada s terapijom
100.00 kn 13.26 €

Savjetovanje majke kod mastitisa
75.00 kn 10.00 €

Pomoć majci kod mastitisa s terapijom
200.00 kn 26.52 €

Pomoć majci kod izdajanja ručno
210.00 kn 27.85 €

Pomoć majci kod izdajanja ručno s terapijom
250.00 kn 33.15 €

Pomoć majci kod izdajanja s ručnom izdajalicom,električnom izdajalicom
200.00 kn 26.52 €

Pomoć majci kod izdajanja s ručnom izdajalicom, električnom izdajalicom s terapijom
350.00 kn 46.41 €

Savjetovanje i edukacija o pohrani i skladištenju izdojenog mlijeka
25.00 kn 3.31 €

Savjetovanje i edukacija o održavanju bočica, dudica, vrečica za pohranu mlijeka
50.00 kn 6.63 €

Savjetovanje i edukacija majke o zaštitnim položajima, korištenju steznika
75.00 kn 10.00 €

Kontrola diastaze
75.00 kn 10.00 €

Savjetovanje i edukacija njezi spolovila
25.00 kn 3.31 €

Savjetovanje o spolnim odnosima nakon poroda
25.00 kn 3.31 €

Kateterizacija
150 kn 19.50 €

Osnovni paket
7500kn / 1000€

Standardni paket
10,000kn / 1300€

Premium paket
20,000kn / 2615€

error: Sadržaj je zaštićen.